Tag: cách lắp Lavabo

Hướng dẫn lắp Lavabo tại nhà

Nếu bạn muốn sử dụng lại móc treo cũ, phải chắc chắn là chúng cùng kích cỡ với nhau. Bằng không bạn nên sử dụng những móc treo mới cho chắc chắn. Đường ống cấp nước và thoát nước nên