Tag: bồn tắm cao cấp

Bồn tắm Model AT hiện đại

Giá bán (Bộ): 2,050 USD Tình trạng: Mới Nguồn gốc: Chính hãng Bảo hành: 24 Tháng Giao hàng toàn quốc

Bồn massage góc CAESAR

Giá bán(Bộ): 12.500.000 VNĐ Tình trạng: Mới Nguồn gốc: Chính hãng Bảo hành: 24 Tháng Giao hàng toàn quốc

Bồn tắm Acrylic hiện đại

Giá bán (Bộ): 13.000.000 VNĐ Tình trạng: Mới Nguồn gốc: Chính hãng Bảo hành: 24 Tháng Giao hàng toàn quốc

Bồn tắm gốc đôi hiện đại

Giá bán (Bộ): 6.800.000 VNĐ Tình trạng: Mới Nguồn gốc: Chính hãng Bảo hành: 24 Tháng Giao hàng toàn quốc

Bồn tắm massage Appollo

Giá bán (Bộ): 69.000.000 VNĐ Tình trạng: Mới Nguồn gốc: Chính hãng Bảo hành: 24 Tháng Giao hàng toàn quốc

Bồn tắm massage Caesar

Tình trạng: Mới Nguồn gốc: Chính hãng Bảo hành: 24 Tháng Giao hàng toàn quốc Giá bán (Bộ): 8.900.000 VNĐ