Tag: Bàn cầu CAESAR

Bàn cầu CAESAR CDS1338 hiện đại

Chế độ xả: hai chế độ xả Hệ thống xả: xả thẳng Lượng nước xả: 3-6lít Tâm thoát phân: 300mm Màu sắc: PW, BI, LG,LP Kích thước: 690 x 375 x 730mm Giá bán(Bộ): 2.180.000 VNĐ

Bàn cầu CAESAR CD1340 hiện đại

2 chế độ xả tiết kiệm nước Chế độ xả thẳng Lượng nước xả:  3 và 6 lít Tầm thoát phân 300 mm Kích thước: 740x380x750 mm Giá bán (Bộ): 2.950.000 VNĐ